HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 31

JPEG (Deze pagina), 381.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

29
waarop veel volk geplaatst kan worden. Het zou daar-
om misschien zelfs wenschelijk zijn, dat zij alles gereed
hadden, vóór dat wij ze ontmoeten.
Hoe krachtiger zij zich zelven wanen, hoe grooter
de morele indruk zal zijn, indien het de Celehes mag
, gelukken ze aan te trefïen.
Ik heb enz.
De Kommandant van voornoemd Stoomschip
(was get.) J. A. VANDEVELDE.