HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 28

JPEG (Deze pagina), 433.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

26
bevallen. Ik zond toen de gewapende sloep onder bevel
van den Luit. ter zee W. STEFFENS om de versterking te
l nemen.
Ten ll ure woei de hollandsche vlag op de kotta
mara, en ’s avonds ten 9 uur lag deze versterking te
Plamkey aan den wal. j
Den volgenden morgen lietik de bezetting weder voor
drie weken van levensmiddelen voorzien, en ging naar
Maraba/tan terug.
Eene hierbij gaande teekening der kotta mara, ge-
maakt door den Luit. ter zee W. STEFFENS, zal, naar ik
_ vertrouw, U. H. E. G. een duidelijk denkbeeld geven
van de inrigting dezer versterkte vlotten.
De Kommzmdant van voornoemd stoumschip,
(was. get.) J. A. VANDEVELDE.
l_J