HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 23

JPEG (Deze pagina), 668.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

l
2l
‘ stond, waarin niet spoedig dan op geringen afstand een
, gat konde gemaakt worden, groot genoeg om nut te
kunnen hebben van een kartets­vuur.
lk het daarop de Celebes rond stoomen, en deze
l keer, zóó digt als de takken van de boomen het lIl£l3l‘
toelieten, langs den oever houden, liet de stukken niet
kogels geladen vierkant te boord zetten en manoeu-
vreerde zoodanig met het schip, dat ieder stuk zonder
het meer te verzetten, in de goede rigting moest komen
om vuur te geven.
Daar wij op die wijze het front der henting slechts
op een 50 of hoogstens 60 ellen afstand moesten passe-
ren, gaf ik last, dat allen, behalve de oflïcieren, (aan
wier beleid het vuren moest overgelaten worden), de
roerganger en de koxumandeurs der stukken, zich bij
het passeren van het vijandelijk vuur, vlak op het dek
moesten leggen. Op deze wijze stoomde de Celebes
weder zoo langzaam als het kon, voorbij de benting,
schoot achtereenvolgens de stukken af, laadde ze weder
ig buiten het vijandelijk vuur, stoorude daarop langzaam
achteruit en gaf andermaal de volle laag.
Daar alsdan door achteruit stoomen de stuur uit het
schip geraakte , liet ik rondstooineu en dezelfde manoeuvre
hervatten, terwijl gedurende ons rondstoonien de T_jipa­
j nas even voorbij de benting stoomde en zijne stukjes
j afschoot.
D Nadat op die wijze 9 kogels Et 30 pond door de borst~·
D wering geschoten waren, kon ik van de brug reeds
l zien, dat er eene soort van bres in kwam. Daar de
vijand echter het vuur nog levendig beantwoordde,
l liet ik er een drietal granaten van 16 duim inschieten
en toen met schroot vervolgen, verineenende dat de
l openingen in de borstwering groot genoeg waren gc-
; worden, om bij een naauwkeurig vuur van zoo digt
D bij goede uitwerking van kartetsen te hebben.