HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 1

JPEG (Deze pagina), 970.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

· ·_·' >‘A 4 · ``A l, §4_ ·“· ,,~ " Jqj; ' ` · ‘‘'‘'' ‘ 1 ‘ ·
_ ‘,._ Vlf 2* _ _j I I -4 _
4 4 E? è’
F ·· ,i? »¥· _ · »_‘A A "V _ F - -, W = T · ' ··»‘ ‘ .· i
' ‘ ‘_·' W =‘A . J > `= 2 · gg n ná
FV ‘ . ‘_ ­ ". =~ .` L ._ `/‘« . · ­ ‘ _ · ' ' __ `·
I _`V4; ,I ·4 l _ 4·
y W ‘>%»` 4«Qï _ 4 §‘HNB N_4 K L Ei 3 _> · [ E " A
4 y " 4 Q. `;v ‘,l*`JQ4QQR'EEN;Z_E§:~QFFIc1ER‘_G1sï»;1;AKw1·: 4 f- V ‘ .· 4 ' V .
` al ‘ _' . 1 J __`‘ @: 4; 4 4 4 1 4 _ 4. K , 4
~ ï R KI G, ‘ 1;>
L _ » :­ v , . _ , ‘ ·` Q x ·· » J _4 ‘ 4 [ `. 4 L `j ·
* 444 _ 'IBETREKKELILTK DE `WIJZE wgiïmp im F1¤1u·1¤N `SPREKEN 4 `4 · `
4 "Q 4 E 4 _4V· · 4 __ _ % l 4 ’ E E -_
2 iQ 4;;-Q gj ` ii >_·~‘ · ;n_4f IIS 4ms ” _· ’ 3 ‘ 4. _ 4 ‘ 4 v "
,V* ES CH V I N G ‘
v" '4`; 1 ·‘‘." ·‘‘ï 5 ‘‘’. 2 »- ‘ · ` .
‘ ,v,> «" . ­.VAN DEN « · 4 ."’*""*’?"4'"l~ ‘
ii _ · __ 2, j 4l, { 4. ·»­ · E Y «
" »;4 ­ · ·qA' _·.f{ _ f 1 ‘ _¥ __4‘;­4»·Y'>DCOF`Vw• A.. SVAN . 4 ‘ `
V .‘ ·_ Nist4;u_danhanda1.. 4» ,` 4 _ ‘
ä » A` `" - °"* `
4 .> 44 44 4 4 -4 4 ’ _ Y 44 _
­. ·. »A‘ Q = _ . e k [ . _ 4
· ‘ “ ' __ · _‘·rm AMSTERDAM, nu , 5 4
4 §­ " 1·ïda`W0d; G­_ _I-IULSC§'_VVAN·KEULEN;` _‘ ·
. 5 V 4_ _ ` 4 ‘­ ` _>__ 4 V ` 4 4 ‘ ` ' ; 4 , · · 4
4 · _ qm.4 _.`l
=` . bx _; ' A ‘ _ W .« ' a ·
­­ I 51-- ~­ ­ ·N__,____;__,`___J__'_____ ____,; ___,, ____ ,___;M‘4,______ _____Q________W_____ __ _ ‘
I , Mu- “ *5 144 4 · _. 41 _ «_ .;)¤
ç ·. BAOCHURES *2 ­ ‘ "<ï* _ - 4
» ­ ‘ A ïïolouïsm. A 4 4 ' ‘ `