HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 47

JPEG (Deze pagina), 431.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

45
neer die bevolking daarentegen voor koloniale producten
zorgde, koflij, suiker, tabak, indigo en wat al niet meer, '
voor ons voortbragt, zou daaruit dan niet reeds een
ruim bestaan voor de geheele bevolking van Nederland
voortvloeijen ?
Wij willen hopen dat de geachte schrijver der artike-
len over onze r1Beschouwingen" in de Amáemsorïe Uozmmi,
die aan onze bedoelingen regt heeft doen wedervaren, even-
zeer als wij niet aarzelen het der zijnen te doen , dit
geschrijf weder even hupsch zal opnemen als het vorige, l
en daarvan mogen wij ons verzekerd houden, want hij ,
evenzeer als wij , hebben alleen de materiële belangen
van het geliefde vaderland voor oogen, en alzoo kan
wrijving van denkbeelden over zoo belangrijke zaken
niet anders dan nuttig zijn, want du cáoc des opinions
jailliá Za oéwélá.
P. v. V.
l
3