HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 38

JPEG (Deze pagina), 662.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

E
ïi
i
ll
I
i
verlancl mel cle algemeene zeelvaarl bese/Eeuwen. Alles
hangt af van den aard der bescherming. Wij zoeken
deze niet in hooge regten; wij hebben dit reeds meer-
malen gezegd, neen, daar zijn wij bepaald tegen; wij
willen geene lcnnslnzalige inclnslïie, de bescherming moet
in eens gegeven worden, en ophouden zeeclra nel deel in
is óeïei/cl en ele jaörie/cen claai
Na de afscheiding van België, het is jaren geleden ,
heeft de Nederlandsche Handelmaatschappij het oprigten
van fabrieken voor manufacturen, geschikt ter verzen- ï
ding naar Java, begunstigd, maar zij had dit onzes erach-
tens op doeltredender wijze kunnen doen; zij heeft
den fabriekanten hoogere prijzen, dan waarvoor die
manufaeturen in Engeland te verkrijgen waren, toege-
staan, en daardoor de fabriekanten rijk en de fabrieken
arm gemaakt. Geschikter middel om aan die fabrieken
den lust tot verbetering te ontnemen kon voorzeker niet
bedacht worden. Had men de fabriekanten, die zich
uit België hier wilden vestigen, verzocht hunne werk-
tuigen maar stilletjes in België te laten en zich naar
lángelanel te begeven, ten einde zich daar werktuigen
van ale laalsle vinding aan te schaffen, en had men hun
die ten gesehenke gegeven. Goedkooper konden zij er °
toch wel niet aankomen. Had men vervolgens geene
i áeogere gngzen toegestaan, en verlangd dat nu ook tel
gelijke gn·#gg`zeiz als in Engelancl zou gefabriceerd worden.
Had men dit gedaan, dan zou men eene aanzienlijke
besparing hebben gevonden, en de fabrieken zouden nog