HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 35

JPEG (Deze pagina), 570.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

i 33
j stoelen enz., bekomen wij veelal uit Hamburg; rijtuigen,
i piano’s en kleeden uit Brussel en Paräs. Wij moeten
{ erkennen ten deze iets nieuws te hebben vernomen; de
l geachte schrijver heeft, om zich te overtuigen, de tabel-
' len van invoer maar eens na te zien, dan zal hij be-
p merken hoe hij zich daarin bedrogen heeft. Had
hij dit vroeger met meer aandacht gedaan, dan zou hij
zich waarschijnlijk ook zijne zoo gelukkig gekozen voor-
j stelling van eene kweekerij van citroenen en oranje-
appelen , ­-­ waarom geene kweekerij van kotfij en suiker? ­-
hebben bespaard. Zullen wij nog noodig hebben, bij
l deze lumineuse voorstelling, welke ons in het geheel
§ niet gelukkig gekozen voorkomt, langer stil te staan?
i Voor het buitenland kunnen wij niet werken, hebben
wij beweerd: de meeste landen verbieden dit door hooge
i regten; die landen willen wel nilveeren, maar verlan-
. gen niet dat er ten koste van eigen industrie ingevaerrl
worde.
j De praktijk , zegt onze geachte tegenschrijver ,
l legenslmjl deze onze bewering. Neem onze tabellen van
i uitvoer ter hand en zie hoeveel Nederland aan pro-
ducten, en daaronder eek producten van falzriebnäver-
leid, uitvoert. VVij hebben gedaan wat men van ons
verlangd heeft, maar wij zouden ons eerder blind ge-
zien, dan gevonden hebben wat de schrijver heeft willen
beweren, ten minste hetgeen hier in eenige aanmerking
kan komen. Artikelen van fabriek-nijverheid worden
gevonden onder de producten van uitvoer, maar in