HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 561.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

t
31
omdat alle omstandigheden er ons van bekend zijn
niet alleen , maar omdat wij willen beweren , vlal kelgeen
len gevolge aan alie eene fabriek op de naornzelele eilanden
is onclervonclen, van meer fabrieken naar kel gekeele
lancl mag eerwackl warclen. Verre van ons de klein-
geestige gedachte, om, wij hebben het reeds gezegd,
te willen dat de regering zich speciaal aan het fabriek-
wezen en nog meer speciaal aan de bedoelde fabriek
late gelegen liggen; neen, alleen de algemeene welvaart
van kel lancl hebben wij in het oog, en wij zien met
groote, zeer groote bezorgdheid de toekomst te gemoet,
wanneer men zich stokstijf aan het beginsel van vrij-
gevigheid, zonder eenige wijziging, blijft houden. Het
kan niet missen, of wij moeten daarvan de treurigste
gevolgen ondervinden; dan zullen de oogen opengaan,
maar het zal helaas! te laat wezen. ‘Wij hebben getracht
aan te toonen, op prakzfisck ierreán, wat wij, door
zoo te blijven handelen, hebben te verwachten; wij zou-
den wel wensclien, dat zij die het niet met ons eens
zijn, ons, door voorbeelden uit het praktische leven ge-
, nomen, ook eens aantoonden de gunstige resultaten
welke in hun stelsel liggen opgesloten. VVij hebben het
meermalen gezegd en kunnen het niet genoeg herhalen,
dat wij voorstanders van een vrijgevig stelsel zijn,
L maar niet van een vrijgevig stelsel qnanrl même; het
moet gewijzigd worden naar de omstandigheden waarin
j men verkeert, zonder dat men daarom het beginsel
behoeft te verzaken. Om een klein bewijs te geven,
I
l
s
h