HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 27

JPEG (Deze pagina), 576.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

Hoe bescheiden! Andere natiën, die allen het stelsel
van bescherming van eigen industrie zijt toegedaan, buigt
u voor Neclerlaml, daar kunt ge nog een lesje komen
halen. Wijzer te willen wezen dan alle andere natiën,
qu de wijsheid in pacht te hebben, wie zou dat niet wen-
schen? Maar wij denken hier toch ongevoelig aan een
SALOMO, en hebben ook wel eens hooren beweren dat
hooge wijsheid aan waanzin grensde; daarom zouden
wij er ons dan ook nog al bezorgd over maken, om
’* te trachten de wijsste onder de wijzen te worden, wij
zouden vreezen dat ons dit wel eens slecht kon bekomen.
Het heeft onze aandacht moeten trekken, dat eene
belangrijke zaak, in onze brochure aangegeven, door den
lg geachten tegenschrijver geheel onbeantwoord is gelaten.
Zij betreft de maatschappij die wij ons daarbij voorstelden,
blz. 18 en 19, naar het systeem van de vrijgevigen game!
i· même. Wij spraken van eene maatschappij in hunnen
geest, van honderd gezinnen: stel u voor, zeiden wij,
dat %0 daarvan van zijne rente leeft; %0 zich aan den
i landbouw, %0 zich aan den handel en de scheepvaart
wijden; terwijl %,, als ambachtslieden een bestaan vindt;
nu blijven nog %O over , waarvoor de overige %0
li hebben te zorgen. Hoe doen zij dat nu, wanneer zij
hen niet voor zich laten arbeiden, wanneer zij zich
niet door hen laten kleeden, van huisraad, machine-
riën, rijtuigen en zoo vele andere zaken laten voorzien,
dan hebben zij hun geld te geven, want van gebrek
kan men ze niet laten omkomen ; en daarop lieten wij de