HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 637.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

Y

l ll
toe, onder geschikte leiding, bijzondere werkplaatsen ,
met hare eigenaardige inrigtingen en gereedschappen ,
te worden in het leven geroepen; het is een geheel
nieuwe tak van nijverheid, die niet bij ons bestaat, en
alzoo gebaren moet worden; deze willen wij daarom, en Y
daarmn alleen, zoo men wil, beschermd hebben; het
liefst zouden wij, naar ons principe, dit door eene
premie in eens wenschen; want het is ons te doen, om
den zwakken, weinig ondernemenden landgenoot ter hulp
te komen; del is ons alleen le doen, 0rn fabrlelcen le
nerkrägen. Ons kan het jammeren, dat de millioenen
schats, die wij onder alle vormen moeten opbrengen,
öailenslands nzeelen worden besteed, en wij kunnen maar
met geen mogelijkheid begrijpen, dat dit het algemeen
tot heil zal verstrekken. Op de wijze, zoo als nu ge-
schiedt, wordt eene premie aan den buitenlandschen
fabriekant geschonken; het is edelmoedig, het klinkt
fraai en is waarlijk grootsch ; maar wat staat daar tegen-
over? en wat brengt die buitenlandsche fabriekant toch
wel op , als door hem de locomotieven geleverd worden, Q
om onze schatkist te stijven? Antwoord : natuurlijk geen
cent. Neen! gij landgenoot, omdat gij het voorregt
hebt in Nederland en niet in het buitenland, Engeland, `
Frankräl, België, Dailsenland of elders te wonen , ge
zult tot gelijke prijzen als het buitenland arbeiden,
maar om dat te mogen doen, zult gij een tal van be-
lastingen hebben te betalen, waarvan de buitenlandsche
fabriekant geheel vrij is. Wat zou nu wel voor de ver-