HomeNieuw-AmsterdamPagina 5

JPEG (Deze pagina), 477.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.27 MB

PDF (Volledig document), 3.66 MB

u
fi
den ziet de veenkenner vele slechte turfgraverijen,
waar de verhouding tusschen graauw en zwart veen
ongunstig is.
Zün elders veenderijen aangelegd door bezitters van
voorgelegene veenderüen, die daaruit hunne opkomsten
` hebben getrokken en daardoor bij magte waren over-
verdiende gelden tot aanleg van nieuwe te gebruiken,
, dan zoude men verwachten, dat de voorgelegen veen-
l kolonie Hoogeveen de noodzakelijke gelden had ver-
strekt tot kolonisatie van Nieuw­Amsterdam, doch ziet
men de lijst van verveeners na, dan ontmoet men bgna
geen enkelen Hoogeveensohen verveener.
Langs het Oranjekanaal in de veenen van Odoorn
hebben zich voornamelijk Smildingers gevestigd en de
, veenlieden van Stadskanaal zullen vermoedelük de
Weerdinger veenen en die van het Emmer Compas-
cuum exploiteeren.
*· Ook in dit opzigt was de positie van Nieuw­Amster-
dam ongunstig, veenen zonder natuurlijke ontginners
of eigenaren van voorliggende veenderüen die kapitaal
konden aanbrengen.
De verveeners van Nieuw­Amsterdam zän dus groo-
tendeels nieuw, van vele züden gekomen, die zich voor
een groot deel althans door crediet­middelen de be-
noodigde fondsen moesten verschaffen. Want het is
'geene geringe zaak het woeste veen in veenplaatsen
te herscheppen, de noodige wijken te graven, huizen
te bouwen, wegen en middelen van gemeenschap te
openen.
Hoe- is Nieuw-Amsterdam die bezwaren te boven
gekomen?
_ Door de voortreii`elijklreid der grondstof" en de energie
der jeugdige' bewoners, die, niet aan de oude sleur ge-