HomeDe pest op de BeursPagina 82

JPEG (Deze pagina), 583.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

eo
HOOGSTE, TE AMSTERDAM GENOTEERDE, KOERS
van eenige AMERIKAANSCHE »VVAARDEN"
en KOERS van 1 JULI 1873. 5
N A M E N. [ Hoogste j 1 Juli l
koers. 1873. {
Chic. Ateh. Br ....... 7 97/8 37 ?
Missouri Kansas Bridge .... 831/4 60(?) {
Port Huron ........ 75 45 1
Oregon California ...... 783/8 231/4 `
Rockford Rock Island .... 643/4 303/4
Atlantic Mississippi Ohio . . . 841/2 551/4
Florida ....... 8 pCt. 841/2 19
,, ....... 7 ,, 781/2 311 _
St. Paul en Pacific. . 1e Sectie. 77 38 E
11 1/ // ll • 26 1; 77- 4
,, ,, ,, ,, . Geconsol. 76 253/4
// 1/ // ;; . . .
Vincent en Brainerd ..... 781/4 25ï/4 ¥
Illinois Shares ....... 1243/4 **1*) 92 '
Des Moines Valley ..... 771/2 39
Alabama en Chattanooga . . . 75 39 1
Colorado landm ....... 75 33 a
Maxwell Estate ....... 861/2 34
,, ,, .... 1872. 761/2 . 28
Aandeelen Maxwell ..... 50 c. 6***) i
Leveo Bonds ........ 653/4 381/2
, ,, (1875) ..... 77 47 (?)
Galveston ...... 8 pCt. 95 O T) 1
Boston Hartford Erie ..... 121/2 §) c. 2 (n. Y.) E
l
*) Deze vermakelijke brugmaatsehappij houdt menig oningewijde voor
eene spoorwcgbnderneming, omdat zij onder dezen op de lüst is gemengd.
Men vertoont misschien eenmaal nog op de beurs ~de gebroken brug."
**) Vroeger jaren zelfs 135. `
**1) De vorige week à 8 11/0 te Rott., à 52 11/0 te Amst. verhandeld.
1) Onverlcoopbaar à fout prix.
§) A 16 9/0 is à cavqvzfamf verhandeld.