HomeDe pest op de BeursPagina 81

JPEG (Deze pagina), 575.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
j .
il
j 79
j Mocht mijn raad aan velen mishagen en Dr. V-]?. en de
heer Caáó, of de onbekende grootheid X op mij worden los-
j gelaten; Veraxis en blüft gereed den aanval af te wachten.
llij geeft de verzekering, dat déloyale tegenwerking zijne
krachten verdubbelt. llij vreest hen niet die hun naam
niet durven noemen. ’t ls misschien ook beter voor hen, dat
zij dien verborgen houden. Hoe medelijdend zou men mis-
schien de schouders ophalen, als die aan het licht kwam?
‘ Welke intrigues kwamen misschien dan aan den dag?
Genoeg, geëerde lezer, Dr. Verax ligt beleefd voor u
den hoed, en terwijl hij zich voor u buigt, roept hg u bij
het scheiden met Klcpstock toe: zz War in sein Venlerbezz
rlwc/mus zezmezz wiöl, dezzz beyezz Gözfter selbszf ·vez_qebezz.s·!
, N A W O O R D.
Op verzoek van Dr. Verax, met wien ik zeer intiem ben,
t neem ik de verantwoordelijkheid van hetgeen in deze bro-
chure is geschreven, in elk opzicht, op mij, en opdat men
` wete waaraan men zich te houden, verklaa1· ik, dat mijne
i leus was, is en zal zijn: zzriezz zäesá beau que Ze omi?
j Amsterdam, 3 Juli 1873. A. W. nn Krnncrc.
ua