HomeDe pest op de BeursPagina 78

JPEG (Deze pagina), 686.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
i
i
rr il
W
ll
v1r.BEsLU1·r. lj
1
Een man van veel ondervinding zeide mij eens, toen wij
spraken over het semprc cmvcemlo der Amerikaansche spoor-
xvega·aa1·rZcu. en over de moeielijkheden, die de leening der
xrstoomvaartmaatschappij Nederland” ondervond: w/geef mij
eene spoorwegleening van 70 millioen dollars van Utah naar
de buitenplaats van Brigham Young; ik plaats die terstond;
mits ik aan de Hollanders 25 °/O rente beloof.”
Er ligt veel waars in deze woorden. ln Nederland toch
belegt men zijn kapitaal of in vaste goederen en liypothee­
ken, of in staatsfondsen en Amerikaansche spoorwegwaar­
den. De rijke lieden geven de voorkeur aan vaste goederen,
i liypotheeken en solide staatsfondsen: de burgers aan mzsolirle
smet;/amlserz en Amerikaanse/te spoorwegzvarzrzlcvz. - VVaarom
doet dit de burger? Heeft Canning recht, als hij beweert:
'
>>T/ze faalt of the Dutch
. Is gz'vz`ng t00 little cmd asïcing t00 mac/z."
Hoe weinigen toch zouden zich met 5 °/D rente vergenoe­
gen! Of ligt het in de meerdere behoeften? Y1Vie zal het be-
slissen?
Waarom zoekt de burger dan steeds naar Amerikaansche N
spoorwegobligatiën en belegt hij geene gelden in Nederland-
sche industriëele ondernemingen P - Op deze vraag ligt het
antwoord voor de hand. Voor industriëele ondernemingen uit 5
eigen boezem gesproten vindt hijhier geene markt. Alleen I
in de veiling, en soms eerst na maanden, kan hij ze te gelde _ j
maken, onzeker omtrent de opbrengst onder den hamer. De
spoorvvegobligatiën kan hij echter meestal, zij het dan ook
met groot verlies, te gelde maken. De emittenten en ver-
­ spreiders staan hem ter zijde. Velen hunner geven groote K
_ sommen in yrolarzgatie, ook wel op wat men noemt vwaarde- ä