HomeDe pest op de BeursPagina 69

JPEG (Deze pagina), 735.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l . ‘
lj
67
eenigen van hen betrokken in het aan de markt brengen
en verspreiden van noodlijdende spoorwegeffeetenP Zijn
alle leden er van onpartijdig? 1) Zou men ook soms eene
consolidatie willen maken met nog een bagatel van 10
a 20 millioen dollars kapitaalsvergrooting, of aan de
Northern Pacific hier wat gelden willen ver-
schaffen, aan de maatschappij waarop, volgens het
algemeen gevoelen, het Collegium der Aeltesten het oog
had? De directie der N01·z%. Pac. en Vé¢zcem$­Bmé¢zerd is
immers dezelfde? 2) ­­ Wil men nog een` blik slaan in den
financiëelen toestand der maatschappij, men leze het dezer i
dagen gepubliceerde verslag der St. Paul en Pac. 1e sectie, j
gedateerd rzbureau van den president", 15 Jan. 1873; z/dat j
door de voltooiing van den N. P. tot de Roode rivier de
Paul en Pacific-lijnen het vervoer naar Manitoba (de
j Roodeaiviervracht") hebben verloren (p. 6.)”, dat de totale
i bruto opbrengst van alle wegen in 1872 wel 32,690 dol- V
lars meer bedroeg (maar daar was bijgerekend het in
exploitatie gebrachte gedeelte van den Vincent); maar de `
l · exploitatiekosten bedroegen in 1872 196,850 dollars meer ,
dan in 1871. llet totaal der bruto-ontvangsten over 1872 j
j was 682.560,06 dollars; het totaal der exploitatiekosten ll
g 587.509,29 dollars, d. i. 86 percent. Daar tegenover staat
een enorme rentelast, van c. 800.000 dollars van de Paul
r- en Pacificrmaatschappij en van 1,500,000 dollars voor de A
Vinoent­Brainerd, te zamen c. 1,850,000 dollars. De schuld 4
. 1) In het Algemeen Handelsblad van 27 Juni 1873 verklaart de Heer
CHARLES MUELLER, Consul der Vereenigrle Stalen mm Noord-Ameri/cu,
udat wanneer bankiers verkiezen vwaardelooze Amerikaansche spoorweg­eü`ecten ‘
aan de markt te b1'(3llg0D”, ~waard0or geheele familiën, weduwen en weezcn”
zijn ongelukkig geworden ««de verkoopers moreel aansprakelijk zijn/’
2) Poor Jllamael 1872-1873, p. 328-330. {
er
l
l
á