HomeDe pest op de BeursPagina 63

JPEG (Deze pagina), 707.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

61
A wingen over een brief van Mr. Collinson. Koel weg verklaren
de emittenten, dat op het budget van Florida niet op de rente-
betaling is gerekend; zij beloven nog meer »/clémarcbes” te
g zullen doen en hopen spoedig alweder nieuwe mededee-
lingen te kunnen geven.
Zij wisten blijkbaar niets van hetgeen te Tallahassee was
geschied, en verklaren zelfs, aclazf ele ¢·e_qeer1Iag naa Florida
zlooïclroagea blaj/cl le zçfa van bel goerle ree/al zler obligatie-
Q /L0a{lers” en der aboaa firle” handelwijze van den heerCol­
j. linson, door wien zij geautoriseerd zijn geworden"
(dit was niet in den prospectus vermeld), vinschrijvingen op
de leening in Holland aan te nemen.” Men moest afwachten p
welke houding de staat zal aannemen, ingeval de maat-
E schappij (??), om welke reden dan ook, met Juli niet aan l
hare verplichtingen voldeed.” Had de maatschappij dan j
j vroeger wel betaald? ln het aangehaalde ooiliciiiele schrijven" {
leest men dit niet. - Al deze tegenstrijdigheden moeten '
worden opgehelderd, voor men zich met de gegevene ain-
lichtingen (?)” en mededeelzaamheid mag tevreden stellen. 1
Dat spoorwegen, indien zij publiek worden verkocht, ge- l
gewoonlijk zeer weinig opbrengen 1), hebben wij reeds gezien
bij den Alabama en Oballaaooga. Een ander niet minder Z
sterk voorbeeld levert de Norlb-bfissoari. Deze werd in i
D 1871 publiek verkocht en ging toen over in de Kansas Cily l
° en Norl/rem, welke weder in 1872 aaa eleapresizlevzzf-{limo- i
l leur voor 45,000 dollars, onder verband der 1e hypotheek 1
(G millioen dollars), gerechtelijk in veiling werd toegewezen.
De weg was 381 miles lang i
1) De Florida-lijn wordt op 12000 dollars per mile in veiling getaxeerd. l l
2) Poor p. 568. 1870, p. 4439. ­- Den Tex p. 58. De nieuwe maatscliappij
gaf 12 millioen dollars preferente aandeelen uit. p
· i
l
1
l
1
l i
'I ·. ‘ .ïïïinaar,.,.,.~.;;r:a;r., M ,,__, ,.,_ g gg ,_ i