HomeDe pest op de BeursPagina 6

JPEG (Deze pagina), 709.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

. j"°"`;";;"é;°
I
I

ä
4 ï
lijsten werden gemaakt, en dezen werden bg het syndieaat i
der Parijsche beursagenten ingeleverd, om daar de notee- j
ring te verkrijgen. Het syndieaat of beurscomité begreep
daar zijne roeping: voor de jbelangen der fondsenhouders i
te waken; aan de rechterlijke macht werd de zaak ter ken-
nis gebracht, en de hoofdschuldigen werden tot l à 4 jaar
gevangenisstraf veroordeeld.
Deze ukerels met koppen” zullen nu den tijd hebben zich
voor te bereiden tot het doen van nieuwe operatiën en het
vormen van nieuwe syndicaten en consortia. Y
Daar nu in de laatste jaren niet alleen te Parijs, maar l
ook aan andere beurzen van Europa obligatiën van Am. spoor-
ii wegen zijn ter markt gebracht, waarvan aanvankelijk niet veel
meer dan de concessie of een mislukt begin bestond,terwijl l
spoedig bleek, dat de zaak lang niet overeenkwam met de 1
schoon voorgespiegelde verwachtingen; daar met verschillende
spoorwegleeningen van Amerika niet alleen door déloyale mid-
delen exorbitante winsten zijn gemaakt, maar tevens door vele ;
burgers even enorme verliezen zijn geleden; daar de winsten
wel eens zijn verkregen door het opeenstapelen van aanbeve- j
lingen door belanghebbenden 1), waarvan de waarheid niet
altijd behoorlijk is gestaafd, zelfs nu en dan bepaald gele-
genstraft, meen ik het publiek een waren dienst te bewijzen
door het bekend te maken met de wijze, waarop het nu en
dan toegaat met het maken en plaatsen van Amerikaansche ·
spoorwegwaarden, te meer daar niet alleen een ongekende krisis
E
l) Tot die middelen kan men rekenen het aanprijzen in bladen, waarin men ,
hen verdacht maakt die niet behalen of oponeeren, het aanbevelen door jaar-
boekjes, brochures over emigratie, gratis verspreide mooie staten en wenn ·
b3«lZ].IlCCIl, GHZ. GHZ.
‘ 1

j «