HomeDe pest op de BeursPagina 5

JPEG (Deze pagina), 628.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

.. s Y Y-Y-~~~·‘?"’"’__""`W ` y·v_FW{ i i V
l
i
E
e
There is something rotten in
g the state of the Netherlands.
I. INLEIDING.
E Dezer dagen werd in de Parijsehe bladen een tafereel op-·
gehangen van eene sohandelijke opliohterij, gepleegd met Ameri-
kaansohe spoorwegwaarden. De zaak werd voor het hof te 1
r Parijs behandeld.
` Zekere Amerikaansche spoorwegen­_qe7zemaZ (een titel Z
. .. . H
nog al eens door cáevalzers {Z mrlusárze aangenomen ï),deed
het publiek kennis maken met obligatiën van den J[c11q1ái.s·­ ,,
. Ei
€Z·Pd80 SpOOI'W€g, W3.ElI`VO0l` (lO()I' TGXHS COHCBSSIC WEIS VC1`· il
j.
leend. Men verzekerde zich de medewerking van eenige vkerels jj
met koppen" en journalisten en liet een partijtje stukken te
gelde maken tegen bijna een millioen francs provisie. Daar 5
de weg nauwelijks begonnen was en zelfs Texas bij het
proces de nietigverklaring van de concessie eisehte, waren
alle pogingen tot verkrijging der noteering op de smak- - ij
excámzge vruchteloos geweest; valsche new­Yorksohe koers-
1) In de meesterlijk geschreven artikels in ~het Vaderland" van 3 en
5 Mei, die wel verdienden door den uitgever van dit blad afzonderlijk te i`
worden verspreid, wordt een hoofdrol gespeeld door zekeren generaal Mac` al
Iutosh en bankier Jan Jansens.
j 1* ii
i l
i
« à
; n
· I
a:’