HomeDe pest op de BeursPagina 44

JPEG (Deze pagina), 736.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

j _ 42
wolken slechts te new-York en van die welken in Europa wor-
den verhandeld, zal men bevinden, dat het werkelijk goede,
z/het neusje van den zalm’° zegt de beursman,`bij ons voor een
‘ zeer gering bedrag is vertegenwoordigd. leloofdzakelijk vin- '
den slechts obligatiën hun` weg naar Nederland, die ten val
neigen, en die welken moeten strekken 0m wegen zie öe_qirme¢z
' door failliscment van een, soms twee of drie aannemers ge-
staakte 2:00rzf te zetten en te z=0/á00ierz; vooral die, waarbij men
het bi_j consolidatie enorm vergroote kapitaal moet realisee-
1‘CTl. Soms brengt men in den laatsten tijd zelfs, tegen '
enorme rente, obligatiën aan de markt van eene maatschap-
pij om bruggen voor eene spoorwegmaatschappij te bou-
wen. Naar Amerika` al niet van Nederland geld voor zoekt
te verkrijgen! I) ~ Door de wijze van bouwen heeft, zelfs na
de voltooiing, de weg de eerste jaren zeer weinig waarde.
De zware rente, die door de directie voor geld moet worden
betaald, die bovendien gedurende den bouw geheel uit het
kapitaal der geldschieters moet worden gevonden, is de ver- _
borgene wond, die onder de huid voortwoekert, tot ze zich
als ongeneeslijk gangreen openbaart 2); zoodat er nog slechts jv
palliative _middelen kunnen worden aangewend om het leven
van den patiënt te rekken.
Nemen wij den draad weder op van onze beschouwingen.
Met het geld der obligatiën begint men den bouw van den
weg, en alles wordt op eene vrij slordige en goedkoope 6
wijze gemaakt. De kosten van den aanleg der spoorwegen
bedroegen vroeger gemiddeld 50,000 dollars per miZe ; in 1871 F
echter door elkander slechts (in de laatste jaren bouwde men
l steeds onsolider, maar goedkooper) 30,000 dollars per mile. .
1) Men vergclijke de vermakclij ke 8 0/U Missouri Kzmms Bri¢{q0.
2) Men vergeve mij deze nitboezeming. drm _qmna’s mmm: Zes _r;mnd.s
renièzles. · `
·_ *4;,.. -