HomeDe pest op de BeursPagina 32

JPEG (Deze pagina), 753.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

i « g
_ 30
groote wegen zeer krachtig gevoelen. Diep politiek inzicht
l en vaderlandsliefde, gepaard met gepast eigenbelang, gaven
kracht en spieren tot het aanleggen van reusachtige werken ­
van openbaar nut. r
i Waren het ook niet de meest energieke lieden, die naar
l het r/verre VVesten" emigreerden, er hun talent op prijs
zagen stellen en eendraehtig medewerkten tot de algemeene
welvaart? Deed niet daardoor in Noord-Amerika de voor- j
uitgang der beschaving reuzenscheden; zóó zelfs dat het thans
in vele opzichten onze gids is (ware het slechts steeds alleen Qi
ten goede l)»
I Aanvankelijk zocht men de rivieren van Nevv­York, Penn-
sylvania, Maryland en Virginia, met de takken van den
Mississippi of de groote moeren te verbinden en begon daar-
toe vier groote canalen te graven. Maar alleen het Erie­ jl
canaal kwam tot stand, daar de hinderpalen te groot waren.
Het graven der overigen werd halverwege gestaakt, nadat
men was begonnen in te zien, dat aan spoorwegen de voor-
keur moest worden gegeven. De oudste vorm der spoor- i
wegen waren de ömmwajxs, die gebruikt werden om de steen-
kolen van de mijnputten door paardenkracht naar de plaats
der inscheping te vervoeren; aanvankelijk houten rigchels
op loopbalken bevestigd. Die rigchels werden later door
ijzeren sporen (wils) vervangen. Later bezigde men de
stoomkracht. Het eerst zijn graviáy romls ingevoerd waarbij
treinen langs een hellend vlak neêrdaalden en door eene
stoommachine boven aan den weg weder werden opgetrokken.
Deze wegen hadden echter weinig succes voor passagiers-
vervoer, daar de snelheid te gering was. Toen men later
in Engeland de lijn Liverpool-·Manehester ondernam loofde
j men een` prijs van £ 500 uit aan den uitvinder van een
locomotief, die driemaal zijn gewicht zou trekken en min-