HomeDe pest op de BeursPagina 29

JPEG (Deze pagina), 696.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

ltd ll l ll hij l ik)
j 27 d
; »Was nützt dir 0. C/zazs’w
Wenns d’nit damit fahrst,
Und was thust mit dein Geld, Narr,
` Wenns d’a.llewei sparst." 1)
Die /zsjeezer” was zeker een jongen, die de nstukken en
poppen” geen tienmaal omkeerde vóór hij ze uitgaf; een
waar contrast met zijn gepoeierden vader, die steedsdde zweep
i er op legde om aan zgn vreeselük brommende, ongemuilbande
volgers te ontkomen Een wagen namelijk met een dood-
ti geslagen beer er op, gevolgd door vele befloerste, een gelijk
i lot als dat van den dooden broeder voorziende, en als »/huile-
. balken" gekleede beerezz, volgde den gramstorigen vader. Er
waren aan den doodenwagen twee opschriften bevestigd: het
eene, een grafschrift, z/en pierlala leit in de kist en pierlala
j is dood"; het andere luidde tot bemoediging voor de vol-
T gers: xxO7zcZe2· in [Ze kiszf Zeggen {ZW al 20eZ á0mZewZ." Ik
dacht terstond aan al de overledene en stervende Ameri-
kaansche sporen. Het denkeeld van die voorstelling heeft,
i dacht ik, de máááe {Ze Z`àp1·0p0s; het is zeker geopperd
­ door een koebeest, dat door een emittent naar de slaehtstal
is gevoerd en daa1·, met het oog op de executie, door den
slachter nog slechts met een beetje maf hooi, in plaats van . _!
versch gras, wordt gev0erd.°°
£­­«­.­.­s j
l) ~Wat nut geeft een qjees,
Als gij er niet meê rijdt? Q
Wat geeft 11 het geld,
Q Als ge er armoê bij ]ijdt'?"
2) Wie zegt mij, waarde lezer, of de ,,s_jeezer" een’ ~emittent" moet beteeè
kenen, ol' wel een ~spoorwegmaatschappü", en of er met de ~beeren"de ~betaalde {
of de onbetaalde c0up0ns” worden bedoeld? Ik vraag het aan n, omdat mijnheer J
Verax het niet wil zeggen. Misscliien wel omdat hij het niet weet?­­ De Zetter. i`
3 ë
t ,1
l
K