HomeDe pest op de BeursPagina 28

JPEG (Deze pagina), 724.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

L ·
Z6 j
” schijnen dan ze werkelijk zijn: ik zelf heb wel eens slape-
l _ looze nachten, waarin mij allerlei spookgedaanten van slacht-
offers mijner spoorweg2mm2·rZe¢z, ge weet wat ik bedoel als
ik dezen term gebruik, voor den geest treden. Ik zie mij
j zelven steeds in slachterscostuum; enfin! de wijn verdunt
j het bloed en doet de zorgen zwijgen. De bankier Jansens,
een man die wat zwaarmoedig is door obstructiën, waaraan
ik het toe schrijf, had zijn` barbier zijne spoorwegobligatiën
­ aangeraden. De man had er één gekocht en gedeeltelijk Q
betaald, zelfs bijgekocht en prolongatie genomen. Toen er
daling kwam en de couponbetaling gestaakt werd, was de man ik
geruïneerd; zelfs bleef hij surplus schuldig, dat hg met het
scheermes moest inhalen. Op zekeren dag werd deze bankier ‘
zóó beangst, toen hij cen’ blik sloeg op de wanhopige ge- j
laatstrekken van den man, dat hij besloot den baard te laten ·
groeijen en hem de rest van het surplus schonk.” De man S
maakte zich later zóó beangst, dat hij zich niet in de socie- E T
teit meer vertoonen durfde, zich in zijne woning niet ver-
trouwde en in een hötel logeerde. In den spoortrein ver- f
wisselde hij zelfs onderweg van wagon, meenende dat men `
steeds met verachting op hem neêrzag. "

»»Dat is sterk, Izaak, altijd ben _ik voor die Ameri-
kaansche spoorwegfondsen bevreesd geweest. llet ziet er
recht treurig uit met al die zvaarcleu. Toen ik laatst te j
T Utrecht eene rnaskerade bijwoonde, zag ik daar de voorstelling
van een om zijne schulden vgesjeesclezz smrlmá uit de vorige
eeuw", door zijn vader, met een hemelhooge noord-Holland-
sche chaise (Sjees), naar huis gehaald, Mij dacht ik hoorde
den vgesjeesden student" zingen het Beijcrschc refrein:
_ K