HomeDe pest op de BeursPagina 27

JPEG (Deze pagina), 705.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

25
overzichten worden naar de provincie gezonden. Alle kassiers
krijgen stukken in commissie, tegen 2 a 5 "/U provisie.
Toen de eerste pa1·tij geplaatst was, liet men eerst op
levering verkoopen en kocht het verkochte haastig tot stggende
koersen terug. Er kwamen toen nieuwe leeningen aan de
markt, allengs grooter en grooter. De massa overtrof ein-
delijk de vraag, de koers viel; de coupon _kon niet betaald
worden. Door een paar zzleepe jongens” ontdeed men zich van
het restant, ging zelfs in de eontramine, om desverkiezende,
Y door met veel vertoon in te koopen, den koers plotseling,
zondei· veel kosten en kapitaal, ad libiáum te kunnen doen
stijgen.
/xZóó, beste Verax, gingen Wissel en Ruiter te werk.” -
»/Jongen, jongen, dat is kras! Dat is niet veel beter dan
het werk van eene hongerige spin, die schijnbaar bedaard
en bewusteloos in haar web op de loer ligt, elke vlieg,
die zich in hare nabijheid waagt, grijpt, en dan, als de
avond daalt, nog de mug uitzuigt. Maar een onverwachte
storm vernielt haar net." -~
/1Dat is wel zoo, Verax, maar niets is voor de spin een-
voudiger dan elders weder een ander te spinnen. Zij her-
vat daar haar taak.” -
«»l/Iaar zoudt gij dan denken, dat het geweten van al _
die lieden verstokt is, dat zij alle zedelijk gevoel hebben
g uitgeschud? Wat onderscheid is er tusschen hunne hande-
lingen en die van inbrekers, voor welke laatsten men zich
althans kan wachten ?"
«/Met ve7·.s·cMZZe¢z heb ik mij nooit anders ingelaten, beste
Verax, dan het smjalus dat men mij schuldig was; ik zocht
steeds naar 0ue1·ee¢zk0msóe2z. Vergun mij dus uwe vraag
onbeantwoord te laten. Blijf kalm, mijn jongen, benijd
hen niet; er zijn er genoeg, die vroolijker en gelukkiger
1