HomeDe pest op de BeursPagina 26

JPEG (Deze pagina), 730.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

24;
i te halen. In1"ormeerde men zich den volgenden dag naar die
l koersen, dan werden er altijd twee gevonden, die verklaarden,
dat zij tot dien prijs verhandeld hadden. - Men kan immers
niet alomtegenwoordig zijn, en moest zwijgen." - »/Ik kan
niet zeggen Izaak, dat mij dat een hoog idee geeft van de
beurs". -­ //Dat is ook onnoodig. Luister verder. Een
der handigste manoeuvres, die ik eens van een Weener
bankier hoorde, is deze: eenige contramineurs, aleepe
jongens", werden door de derde, vierde hand door hem ge-
bruikt om te verkoopen. Dezen leverden dan niet ter- Y
stond, en schelden steeds op alle bankiers, wien zij, volgens
hun zeggen, niet veel goeds wenschten. De beurs 1'lG]_)
eenparig: xxwat verdienen die in de centramine een geld! Als
ze zich eens dekten, waren ze millionairs!°° Maar gg begrijpt
Verax, dat ze het zoo ver niet brachten: ze speelden voor
zich wel een stukje meê; maar ze verdienden overigens niets
n meer dan provisiell ­- Die eentraminenrs leverden natuur-
lijk bijna al de verkochte stukken zonder ze ooit in te keopen,
en de bankier gaf steeds de schuld der daling aan de
»»bende” eontraininenrs. Zoo gaat het zeer dikwijls; hij
die naar de beurs gaat, beste Verax, laat zijn nobele
denkbeelden steeds te huis. Daar bedriegt men, als er kans
toe is, zelfs zijn’ vader en broeden lloe menig handelaa1·
heeft aan zijne familie spoorwegvodden in de maag ge-
stopt, zijn erfooms en tantes, die niet spoedig het ondermaan­ g
sche verlieten, bij hun leven reeds op die wijze van het
overtollige ontlast. Maar laat ik voortgaan, want ik wenschte
ten 3 ure nog een kleine wandeling te doen met mijne
vrouw naar het graf der moeder van onze rxdame de compag-
nie”, om er een krans op te werpen. Mevrouw dwingt mij
daar telkens half toe; ik houd echter niet van die sentimen-
taliteit.” Maar dit euöre-nam ...... Allerlei bulletins, beurs- a