HomeDe pest op de BeursPagina 23

JPEG (Deze pagina), 722.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

I
I
I I
I
Z1 j
niet bij; nu en dan zend ik u remises van 1000 £ of I
5000 dollars, voor de leus, dat vinden wij later wel.
Gij kunt dan gerust uw boeken openleggen en laten zien,
dat werkelijk het geld uit Amerika krijgt. Zorg steeds j
van alle kanten gedekt te zijn, als de zaak soms misloopt
(natuurlijk buiten onze schuld), en zoodra de deconüture be- (
gint, geven wij de aandeelen (ik heb er nog een partij te
huis) aan een aangrenzende spoorwegmaatschappij cadeau, en
dan zegt gij ozzbescáaamrl weg: »/ik heb er niets meê te
lf maken: die maatschappij is eigenares, ’t is haar belang, dat
zij zorgt voor de betaling. Gij spreekt dan met die maat-
schappij af, dat zij u schijnbaar moet tegenwerken, haar
grond afslaan van 5 op 2*/2 dollar, van 2‘/2 dollar hier en
daar op niets en vrije overtocht (zooals een andere maat-
l schappij eens deed).
Eindelijk moet ik u nog een goeden raad geven. Als de
coupon niet meer betaald wordt, moet gij in alle bladen de
- hatelijkste advertentiën plaatsen. Noem iedereen: ~zwende­
laar`°; hoe harder gij schreeuwt en scheldt, hoe eer men denkt:
die man is toch zeker zelf geen zwendelaar; waag daaraan I
tien-, twintig duizend dollars. liet publiek is zoo dom; ze
nemen dat voor goede munt op; ze zeggen dan die arme, I
brave, vrome emittenten, °t is hun schuld niet. Die ver-
wenselite eontramineurs doen het. Ze denken niet na, dat i
K het eener maatschappij onverschillig moet zijn: hoe de koers
is, als er van rentebetaling sprake is; alleen als men maar
fonds maakt voor rentebetaling (men zegt natuurlijk als (
hypotheek op de toekomstige eigendommen) kan dit ter
sprake komen. 1
ulk zal alles goed onthouden, beste Maeaire. Gij vertrekt
. morgen per eersten trein, nietwaar? Meine besten Wiinsche (
folgen Ihnen auf die lteise, hochaehtbaren Herrn Gouddief.”
` i ,... g _ e - ~~