HomeDe pest op de BeursPagina 19

JPEG (Deze pagina), 744.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

{ f Y ~à -­-­ ·­­«·»­·•.­ .~:r....:u.­xï...1, ï,-rï,,­z..».­·..::' «,g,<,.J.;;`;..;‘ïT T'-’;€.lr@L1I,ïJ *""'”'iT.l,".Z2" .`!?i·`
H _ 17 j
[/k Heb eerbied, Gouddief, voor je diep inzicht in de
staathuishoudkunde. Je bent veen kerel met een kop”. Je
hadt advocaat moeten worden. Enfin, ik ben ook geen
domme jongen, ge zult over mij tevreden zijn. Ik zal mijn _
proefstuk eens prachtig maken." l
· Macaire ging scheep naar Europa, stoomde over bergen l
en dalen en stapte af in de beursstad Ezelstein in de t
_ nabijheid van Koblenz, met een aanbevelingsbrief door
een zijner commissarissen voor een partijtje aandeelen ·
gekocht, aan de heeren Wissel, Ruiter en 00. Deze Ai
ontvangen hem met voorkomenheid. Wissel, vroeger col-
porteur, was een goed man, maar dom, geen man van
zaken, steeds door zijn associé op sleeptouw genomen; J
Rzliler daarentegen aanvankelijk kruier, een man van
zaken, schijnbaar van aangename vormen, maar een
{ijn opmerker zou in hem misschien een intrigant heb-
ben gezien. Macaire stelde hem het plan voor: 7 °/U
Obligatiën zou ede firma” uitgeven; geld verlangde
Macaire eerst als de obligatiën ingeschreven of ver-
kocht waren, al ware het ook 34i‘/2 °/0 (20 °/0 rente per
i 100) om te beginnen. {
z/Beproef het meteen paar millioen dollars. Later, als die ,
geplaatst zijn, kunnen wij telkens grootere leeningen maken,
totdat wij een kolossalen slag kunnen slaan.” _
Ruiter vond het zeer goed; geld maken was niets, met
wissels kan men dit altijd, zoolang er nog staatsbanken gevon-
den worden, die bankierspapier disconteeren willen; gezorgd had
de firma steeds, dat geen wissel met protest was teruggegaan; Q
waarom zou ride firma" het dus niet wagen?
Wissel maakte echter bezwaren. Hoe zou o. a. de coupon- j
V betaling verzekerd worden; Macaire stelde hem terstond ge-
rust. 11Wij zenden u nu en dan remises," sprak hij, [zen j
2 .
l
l
lgr r __, ,4_‘p I V pp gp lf ,______ ons