HomeDe pest op de BeursPagina 18

JPEG (Deze pagina), 684.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

R
· 16
verdienen er geen zestiende aan voor hun moeite`°; laat
vooral niet het volle bedrag der inschrijving toewijzen, al wordt
er ook bijna niets geteekend; laat dan de koers opdrijven,
men zegt dan, dat is een best fonds en koopt het veel
hooger dan men het bij inschrijving had kunnen bekomen.
Als gij geen` bankier kunt vinden, die het eflect wil uit- i
` geven, of als er bijna niets afgaat,· zie dan aan een r/ver-
eenigd bezit", die vindt men thans overal, een partijtje over te
`doen met de noodige provisie, b. v. als 5°/0; bij sommige
dezer instellingen, b. v. te Koepondam, worden wel eens
‘ waarden die er vroeger in zijn opgenomen, na eenigen tijd
er weder uitgenomen en door anderen vervangen.
,vGij maakt hier toch geen toespelingenzu. Keirf faule
Wiáze, Herr GouddiefP”
«»Wel zeker niet; en als deze allen voorzien zijn, beste
Gouddief, wat dan te doen? Gij zijt toch onuitputtelijk
in redmiddelen ?” _
«/Wel, Maoaire, verloot ze dan.”
/»Maar dat kan niet. Vele landen verbieden vreemde
loterijen. Of zijn loterijen, gebaseerd op buitenlandsclie ef-
fecten niet verboden; vooral als er vzierferz kunnen komen?" i
«/Volstrekt niet? Maak maar lootjes met onze onver-
koopbare spoorwegwaarden tot onderpand, annoneeer er bij
in den beginne: dat ze een bagatel minder worden terug-
genomen; men hecht aan de nummers en verkoopt ze niet, `
en als later de zaak slecht gaat staan, laat men dit dan
weglaten/’
»/Maar, Gouddief, dat is toch wat erg, het geld der werk-
lieden en kleine burgers er aan te wagen.’°
»zVVat gaat ons dat aan, philanthroop, `t is niet goed, V
zei mijn vader altijd, dat de werklieden te veel geld heb-
ben, ze maken dan te veel vereenigingen en söri/ces.
i Mg pv mg e p p e