HomeDe pest op de BeursPagina 17

JPEG (Deze pagina), 767.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
15
aan die personen, welke men uit het niet verheft, een krach-
tigen steun heeft. Als men het althans hier te Leipzig zou
i durven wagen: een` uitgever of verspreider van slechte Ameri-
kaansche spoorwegpapier van de beurs te werpen, zooals
onlangs ergens gesehiedde,... door zulk een [/heilige schaar” I
.. zou hij in triumph worden teruggevoerd. Doch laat ons l
i verder zien.”
Y »»Macaire dan zou vertrekken naar Europa. Bij zijn laatste _
J onderhoud met Gouddief ontving hij van dezen een kist, "
Volgepakt met hypotheek-obligatiën, die hij met fraaie
prentjes er op had laten drukken: »xBedenk, beste vriend,”
sprak hij, als een tweede Caesar, zxdat gij onze geheele toe- i
komst met u voert. Span alle krachten in om de zaak
tot een goed einde te brengen. Spreek niet van de aan-
deelen, die houden we im peááo, als het eens goed mocht
gaan. Zoek vooral een zxeerst huis’°, hoe slechter een zaak
i is hoe beter de firma zijn moet, dat is het vbankiersaequiva-
E lent:” laat die firma aanhoudend adverteeren, en leiddraden
voor geldbelegging schrijven, laat haar 4000 dollars ’s jaars
L, aan een schrijver van brochures betalen. Als gij te Leipzig {
A klaar komt, richt dan een nieuw-Yorksche courant op, laat :
s die te Leipzig schrijven, te n.«York of. . . P uitgeven, en dan in
een Leipziger blad, dat gij salarieert en waarvan alle adver- ­
tentiën vooraf gekeurd moeten worden, de aanprijzingen uit
i dat nieuw­Yorksche blad overnemen.”
` /«Dat is een schoon idee, beste Gouddief, een’ Macchiavel
waardig? _ //Laat vooral veel schrijven over landverhuizing
derwaarts, als ware het naar den: uliefelijken tuin van Mine-
sota.” Laat de uitgifte niet in een ronde som geschieden,
maar in gebroken cijfers, met bijberekening van rente van
af lo Juli; het publiek zegt dan: uhoe nauw is het uit- i
j gerekend, het kan geen achtste minder; die goede bankiers ;‘
l· .
l
fi
RK d W A Y *7777 A_X_¢ ,,»- " {