HomeDe pest op de BeursPagina 15

JPEG (Deze pagina), 699.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
‘ 13
gronden, een lijst producten van drie kolommen, de i
monsters kon men er van komen bezichtigen 1), 100.000 l
aandeeleu ä 100 dollars voor het publiek gereserveerd;
p evenveel was door commissarissen genomen. Honderden ad- E
r vertentiën verschenen in de dagbladen. Hun geheel ver-
E mogen waagden zg er aan, hoe klein het ook was .... j
‘ De vischjes beten wel een weinig aan het aas, vooral de I
jonge; maar de oudere, die al dikwijls van dit voedsel ge- A
bruikt en er onpasselijk door geworden waren, zwemmen J
A stil voorbij.
° Dat was lastig. Het geld van de weinige aandeelen was ·
` spoedig door de kantoorhuishouding versmelten. Geld moest
er echter wezen. Zij verkeerden dus in de grootste spanning. A
’t Was er op of er onder met hen; gelukte de zaak, dan waren
ze voor altijd binnen, gelukte die niet, waren ze voor hun
leven als zwendelaars gebrandmerkt.
In Amerika zou het moeielijk gaan. Wat te beginnen?
Na veel voor en tegen kwamen Macaire en Gouddief tot
de overtuiging, dat Europa, vooral Nederland, een goed ter-
rein zou aanbieden voor hunne ridderfeiten." ;
Bij deze woorden zag ik Izaak verwonderd aan, ’t kwetste j
mijn nationaliteitsgevoel, dat de Amerikanen zoo min van `
Nederland dachten. Izaak, die dit bemerkte, vulde mijn glas,
noopte mij door zijn voorbeeld het in één teug te ledigen l 1
·~ en vervolgde: i
/»Die uitdrukking, Verax, moet u niet bevreemden; de j
Amerikanen hebben geen hoogen dunk van Holland; ze meenen: J
(1) Even accuraat als in het boek van Dr. Schevichhaven over »»Minesota",
· waarin zelfs het klavcrgras niet wordt vergeten en men de merkwaardige zin- l
snede aantreft, dat de wegen voor den afvoer der producten in dat land ‘
dikwijls alleen op het papier te vinden zijn. (Verhuis daar gerust heenll). ‘
· i

l
1
l
/l
i _ ,_ ( M _ j__W_ _ ______ g _,__U___m_ i r