HomeDe pest op de BeursPagina 11

JPEG (Deze pagina), 732.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
. ` 9 j
kan een weg natuurlijk eerst worden, als hi_j voltooid`is, en j
wat in Europa aan de markt wordt gebracht, is dikwijls of ‘
ogn wegen te kunnen aanleggen of ze te voltooijen, ook ge-
beurt het wel eens, dat 2, 3 aannemers van een weg zich _
achtereenvolgens failliet geven, terwijl het kapitaal verdwe- l
nen is en in Amerika geen nieuw te verkrijgen. Men j
brengt dan wel eens in Europa obligatiën aan de markt,
natuurlijk tegen belofte van groote rente, en betaalt deze
uit de verkoopsom der stukken.”
"' »«Dat is een nieuw begrip van rente, Izaak, ik meende
4 dat rente steeds betaald moest worden van de opbrengst
van datgene, waarvoor het geld bestemd is, evenals dividen-
den van het overschot der winsten/°
»/Beste Verax, dat is een idee dat te huis behoort in den `
tijd der pruiken en steeken. Men maakt tegenwoordig
meestal leeningen om den coupon te betalen, en de grootste
aandeelhouder betaalt wel eens het dividend uit zijn zak, om
shares en obligatiën te kunnen verkoopen."
«/Zoo, Izaak, is dat de geest van onzen tijd; gij zijt
blijkbaar goed op de hoogte. Gij weet ook alles!!” j
uSpot maar niet; hoor verder; wanneer men dan voor l
zulke wegen in Europa niet voortdurend stukken kan uit­
geven, dan moet men wel de betaling staken, men houdt de hou- l
ders dan aan de praat door fraaie beloften, eourantartikelen en . Q
J ingezonden stukken, waarvoor 1nen goed betaalt, benoemt, t
vóórdat men ueommissies van onderzoek" instelt, comités met i
een paar vriendjes er bij, om de zaak een beetje te verdee-
gedeelte slechts bij naam bekend. Een enkele goede spoorwegleening (een j
witte raaf), die daar, toen ze nog dubieus was, aan de markt was, wordt _
spoedig naar haar vaderland terug gebracht, om niet weêr de reis naar Europa j
te aanvaarden. Men trekt daar ook liever op solide wijze 10 “/0 reeel dan
5 °/,, van bonds.
E