HomeDe pest op de BeursPagina 10

JPEG (Deze pagina), 713.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

e
9 .
hoede; hij die zich met dergelijke zaken inlaat, moet, onder
ons gezegd, wil hij spoedig bimzczz zçfn, zenuwen hebben als
telegraaidraden en een stalen voorhoofd. Deze beide eigen-
schappen moeten in de tiende macht in omgekeerde reden ‘
staan tot den gevraagden tijd.”
~`k Weet het, Izaak, gij zijt een ware Bartjes."
»/Geen complimenten, Verax, steek een planteur aan, een
cadeau van mijn vriend. generaal Mac’-Intosh, terwijl ik u
van een glas Cliquot voorzie.” Bij het inschenken hoorde
ik hem neuriën: ~`t Is schoon vóór Atchin op het bed van
eer te sterven; maar schooner tien millioen door ’n leening
te verwerven."
De` heerlijke geur der cigaar, de aroom van den nektar
brachten mij spoedig in de stemming van iemand, die voor
het eerst de speelzalen van VViesbaden of Ems I. P.)
binnentredend, het goud van alle zijden zag schitteren, om-
suisd door den liefelijken klank van Louis d’or, die droomt van
de schatten, die hij reeds meent te hebben gewonnen, den
j huid te bezitten voor de beer geschoten is. Met gespannen
verwachting verbeidde ik dan ook, dat Izaak den mond zou
A openen, waaruit slechts parelen en goud zouden vloeijen, even
als in het verhaal der toovergodin bg Perrault. Om nu
~ geen der belangrijke meêdeelingen van Izaak te doen verloren
gaan, zal ik hem maar sprekend invoeren.
II. HOE AMERIKAANSCHE SPOORWEGWAARDEN J
WEL EENS GEMAAKT EN GEPLAATST WORDEN.
/[Vl/'at ik u verhaal, Verax,” ving hij aan, r/is een voor-
beeld uit velen. Van de goede Amerikaansche spoorweg-
waarden zijn in Europa geen groot aantal bekend I). Goed
E 1) Er zijn in Amerika zeer goede spoorwegen, en en/mien die bovendien
eerlijk worden geadministreerd, dezen zijn in Europa echter voor het grootste