HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 671.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

1
1
1 5
1
1 1111:11* Z1j1l w1j 61* 1611 `1'<>11(‘ 1'1111 (1()€)1'(11'01lg‘(‘ll dat 1(‘(_10l'(‘ 1
* hz111d61, of hij wil of 11161, zich 111111 11111*6 '()()l’ï<(ï111'11.1'C1l
1l1()(‘ï ()l1(_10l`VCl`j>C11; 111;1111· wat 1)(‘11()(‘1<,‘1l 1s, 11111 6:11:11*
1111­1()1i1{()11(1 wordt £1i1l1g`C1>(>&11á‘11, §2Q(ï1l1211·£1{Q11j1{C1` 611
grotigor wordt gC11()11lC]l d1111 w11111· 1161; 1<‘gC1l()'Cl‘gCr%1C1(1C
1 j1111:1ts 116611, C11 voorts; dat juist 11*11 1)1j ll11'll(2I11('1l(1­
116111 111 d6 gC1•l‘gU1111(‘1<1 zijn dit 11]1(11(-1<*1 1(fll UIIZCI1 guusfo
211111 16 VC1li1('l1, l11C1 :1116611 <)111(-1211 11161* 66116 zoo grooto
11()C'0C111C1(1 111 66116 112111d is YL‘1`(‘(‘1l1g(­1, 1111111r ook ()1ll(1ïL1
1 d6 11o6d11111g1161d d16r 11()(¥VCC11l£‘1&1. <111a11‘1<_16 zoo 1)1jZ()ll{1C1`
1 gosohikt is.
j Bov611d1611 \'212l1'Ull1 zou d6 1661* (116 161161* z1:111vo61‘d61‘,
5 groot of k16111, ()‘»'Cl‘à1 'i)1Q"1`, 1l£1l11<’11_j1{ 16 1”1'21&'1l1'(‘1l 111j .
Z1j11C]l ‘•'C1'1{(>Ol) Z1`111~ILE 111z1;111‘6g61611 16 116111611 211S 1l(51' 11166¤1
_ 111 zijn vo6rd661 1;111111611 \'(‘l'1á(‘1l, - hij ons x‘61‘zz1:11~;t 11]()C1()ll
j VOl'dC1l? ­ 1511611 11161 <)111€12l1Y wij 6611 ;111111’o<·1·d61· 1>6z1t1611
d16 11166r (12111 161161* 21]l<>1Cl' z1111<<· 1111dd61611 1611 Z1_j1lC1l
1110118110 116611Y
XV z1111611 111 d6 '()1§;'C11<10 111z1dz1jd611 d6 11111-1(1C1(‘1l 1i'2lC111Cll
jj 11:111 tc wijzou, X'212U'()`<‘1’ 111611 1(‘l1()11ZC1l1'1~Lál11 116s611ikko11 0111
1 v;111 d6 ()1l1SC1ll(11g11C(1Q1l w11;11·111 ons 1)C`.1l1<1i‘ll, do 116s16 611
j 11166stz 111()g(‘11j1{(‘ v1‘116h1611 16 j11111;1<611; 111:111r 161‘w1_j1 w1j ons
(1äL2l1°(1()()l' hij om o11d61·zo6k, 111111 ()1~11]CCl' op hot 151:11111-
11111113 dos 'Cl’1~Z()()P("1`r$ 1ll(W1Qll j111111‘1s611, zal 61· 1()(‘1l 161*6115
1 uit h11jk611 dat <1ok_ 111 <1C7lC do 1161;111g611 dor 1·lU(>1)01‘S z66r
good 11lCï d16 '211l 61011 St1111t~1‘61·1<ooj161· 16 'C1'C(3Il1QC1l
Z1_jll, 1Ul'\'1lj1 dio dorj1;11·ï1k111ê61·61·<·1·k<1oj161·s (_1äl211‘]11(3(_1C Y:111 |
ZQ1`1‘1'C%(J(1S gC1lC(‘1 611 111 1121l1<1 111111 11z111d gälêïll. l;ll11‘(‘1](11Cll
1 hot 1;<>111j111‘11k61 1s 6611 16 gowigügo mk 17111 o11z611 1111111161 1
l;1i,]l dat w1j d6sz611% 111061 - z611‘ë 111 w11r6 d1t ]ll()gC11j1{ ­ 1
1
V1
1 1
1 1

1
j i _, l)