HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 567.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

j i
j Het Kotlij-Veiliiig-Stelsel
IN NEDERLAND.
Er zijn in Nederland weinig zaken die meer de alge-
meene aandacht voortdurend gaande honden dan de kofïij-
prijzen. Bijna iedereen stelt er belang in; niet alleen hij
die bij den kofifijhandel middellijk oi` onmiddellijk betrokken
is, maar ook zelts hi_j die er geheel en al buiten staat.
C En zeer natuurlijk is dit verseliijnsel; want van de prijzen
j die de kofïij opbrengt, hangt voor een groot deel het sluiten
van ons budget at`. Bij lage prijzen vervnllen de spookeels
van leeningen en verlieogde belastingen menigeen met angst
en vrees; bij lage prijzen moeten nooclzakelijke uitgaven
achterwege blijven , ­ terwijl dit bij hooge prijzen niet ot'
althans in veel mindere mate het geval is.
Of` het een goed stelsel is, dat het evenwigt onzer
staats inkomsten en uitgaven afhankelijk is van eene zoo
wisselvallige opbrengst, wensehen wij hier niet te behan-
delen, maar wat wel wenselien te doen, dat is - de
vraag onderzoeken wat er ­ nn toeh eenmaal in dien
l
l V il