HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 4

JPEG (Deze pagina), 341.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

Gouvernements-Producten kan ter sprake komen, en hij van W
liet onbevangen oordeel der Volksvertegenwoordiging durft >
verwachten, dat de belangen eener stad, voor welke het
behoud der veilingen schier eene levenskwestie is, niet zullen
uit llêlè 0Og V€l`l0l‘€I1 WO1`d€Il.

S

···•+Hl+•-•-­·
2
;
E
l
2
ä
l
V
x,