HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 30

JPEG (Deze pagina), 944.80 KB

TIFF (Deze pagina), 11.31 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

30 E 31
I E PRIJZEN PRIJZEN.
JAREN. I SUORTEN. l-··~-·---r-·~-·~·~·· - ‘ JAREN. I sooaïrnn. --~~, ­--e -·- e -»
A. R. I M. ; A. R. I M.
5 `JJJ 5"":""" 1 `” l 7 _"‘""""""?’_l"J_*‘l5”`"2""
1810 1 Blank .............. ­­­ 27%à ­- Q 28 a - . 1851 Goed groen W.­1. aard met Q
I Bleek groenachtig ...... I26%:: ­­- 27 :: 27% 27%:: H witte boon ......... I28 à -- 28 à 29 l28%à ­-­
Bleek groen .......... r27%:: ­- - :: ­­­ 28 :: - 1852 Blank .............. 27 :: - 27 :: ­­ 27 :: ­­
I Ord. groenaehtig ....... 26%:: ·­­- 27 :: ­- 27%:: ­­~ Groenachtïg W.-1. aard. . . 26 :: - 26 :: -­ 26 :: ­
l Ord. ros groenaehtig ..... 26%:: -- 26%:: - 27 :: .-2 . Goed bleek .......... 25%:: ­- ­­ :: ­­ 26 :: ­
1811 I Ord. groenaehtig ....... 27 :: 27% 26 :: ­- 27 :: ­-­ 1853 Bleek groenachtig ...... 30%:: 31 30%:: - 30%:: -
Ros groenaehtig ....... {26%:: - 26 :: - I26 :: ­­­ { Id. iets bont .......... 30%:: 31 30 :: 30% 30%:: -
1812 E Goed groenachtig ....... I21 :: 25 :: ­-­ I25 :: -­ 185:1 Goed groen met witte boon. ­­ ll - 29 :: ­- 29%:: ­­
Bleek groenachtig ...... I23 :: - - :: ­­- 123 :: - Groen W.­I. aard enk. wit. . 29 :: ­­~ ­­ :: ­­ I29 :: »-
1813 V. .1.I Bleek W.­1. aard ....... I-­~ :: -­~ 22 :: - I22 :: ­­­­ Hard groen Preanger met ros I
Bleek Preanger enk. BS. . . -­ :: - 22%:: - l22%:: ~­ en wit ............ ­~ :: - 29 :: ­- I29 :: ­~
I Bleek groenachtig ...... ­- :: - 22%:: -- 21%:: ~ V Bleek groenachtig W.-1. aard. 28%:: 29 28%:: - I29 :: ...
:: N.J.l Bont groen W.­1. aard . . . 20 :: »- 20 :: ­-­ 20 :: -- ä 1855 Bleek en blank groenachtig. 32 :: - I32 :: - 32 :: -­
I Groenaclrtig .......... 20 :: ­- 20 :: ­- 20 :: - Groen W.­I. aard met wit. . 33 :: 31 :: ­- I33%:: »-
i Bleek W.­1. aard ....... 20 :: ­­-­ 20%:: ­- 20 :: - 1856 Groenachtig W.­1. aard . . . 32%:: ­- 32%:: ~ 32%:: ­­­
1811 Bont groenaclrtig ...... . 20 :: - ­­­ :: ­­- 20 :: ­- Bleek groenaehtig W.~1. aard. 32 :: 32% 32 :: ­­ 32 :: ­­
Bleek groenachtig W.­1. aard. 22 :: ­- ­-­­ :: -­ 22 :: - Bos groen Preanger ..... -­ :: ­­- 31%:: - 31%:: 32
Ord. bleek iets bont ..... 22 :: ~­- ­­­­ :: ~­ 22 :: ­- In
1815 VJ. Ord. blankaelrtig ....... 22 :: -­ 22 :: ­-­ 22 :: - l
:: N..1. Bleek groenael1tigW.­I. aard. -­- :: ­- 25 :: -­ 26%:: -­
1816 V.J. Bleek groenaolrtig ...... 20%:: ­-­ 20 :: - 20 :: ­-
:: Nul. Goed bleek .......... 20 :: ­­- 20 :: - 20 :: - I
1817 Blank iets groenachtig . . . 20 :: 20% 20 :: -­ 20 :: - "‘**HH*'­‘
Bleek groenachtig ...... 20 :: ­-­ 20 :: ~­ I20 :: ­­­ I
Groenaehtig W.­1. aard . . . -- M ­ 22 :: ­- 20%:: 21
1818 I Bleek groenachtig W.­I. aard. 18 :: - 18%:: -- 18 :: ­­ 1
I Groenaohtig W.-I. aard . . . 18%:: -­ ­­ :: ~­« 19%:: ­-­ .
I Bleek groenaehtig ...... 17%:: 18 17%:: 18 18 :: ­- I
` Gmenaehtig iets bont .... 17%:/ -­ 17%:: ·-­ 17%:: ·-­
I 1819 Goed groenaebtig ....... 25 :: 25% ­­­ :: ­- 26%:: -­ ,
1850 I Blank met dorre en BS. boon. 26%:: ·­- ­­ :: ­- 27%:: -
Ros groen met witte boon. . 26 :: ­- I 26%:: 27 I 27%:: ­-
1851 lBleek groen met steen en I I
I steengr ............ -­- :: -­ 125%:: -­­ I21 :: ­­
3


1