HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 29

JPEG (Deze pagina), 414.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

i
!
·!
i
4
H
Vergelijkende Slïäiëlfli der Prijzen van gelijk be-
sehrevene KOFFIJ in de Veilingen te Amsterdam,
Rotterdam en Middelburg.
i
gi .
ii AANMERKING.
v In den hier achter volgenden Staat zijn niet opgenomen de fijnere of betere
soorten van Kofiij , maar alleen de ordinaire en wel om de volgende redenen:
_` l". Omdat de ordinaire soorten alleen de siandaardprijzen aangeven.
j 2**. Omdat de betere soorten, als bruin, blaauw, iijngroen, blank Menado
Ai enz. te Middelburg schaars ii orden aangevoerd, en dus voor eene door-
l
j gaande vergelijking minder geschikt zijn.
i 3°. Omdat de minste schakering in kleur op de betere soorten dadelijk van
j zooveel invloed is op den prijs, dat men bezwaarlijk eene gevolgtrekking
E uit het verschil van prijzen kan maken, zonder de monsters te vergelijken,
Uit dezen Staat blijkt overigens , dat de prijzen, die te Middelburg in de vei­
lingen zijn besteed, volkomen kunnen concurreren met die van Amsterdam en
' Rotterdam, en dus de beschuldiging, als zouden de veilingen te Middelburg
j schadelijk zijn voor ’s Rijks schatkist, door deze opgaven niet wordt begunstigd.
··~+HH+·-

i
ä
i