HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 34

JPEG (Deze pagina), 701.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

32.
milde, een breede opvatting der regeeringstaak bij
hen, aan wie thans het bestuur over Indië is toe-
vertrouwd.
Hoeveel nu die opvatting insluit, waag ik niet te
beoordeelen. Of het hier voorgestelde voldoende is
en de regeering nog andere maatregelen kan nemen,
zonder de grenzen te buiten te gaan, die elke regee-
ring zich moet stellen, hierover te spreken ligt buiten
mijn bestek. Ik mis daartoe de noodige kennis van
den toestand, waarin de suikerondernemingen op java
zich bevinden. Wij weten allen, dat die toestand
moeilijk is, maar hoever de moeilijkheden zich uit-`
strekken, weet alleen hij, die vollediger gegevens
bezit dan den schrijver dezer bladzijden ten dienste
staan. Ik acht het volstrekt niet ondenkbaar, dat
in dezen buitengewonen tijd buitengewone dingen
moeten geschieden. Maar slechts dan zal dat buiten-
gewone gerechtvaardigd zijn, als het gewone niet
ongedaan blijft. Wordt een industrie met onder- "
gang bedreigd en gaat zij gebukt onder bijzondere
lasten, zoo begint iedere regeering met haar daar-
van te bevrijden, of indien er redenen bestaan, die I
dit verbieden, met den druk lichter te maken. Dit
moet de eerste stap zijn. M
Toen de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam
· werd gehouden, had ik het genoegen aan een gast-
maal een rede aan te hooren, in de fransche taal
uitgesproken door het hoofd van ons Kabinet, den
Heer Heemskerk. De Minister sprak over koloniën.
Het is schoon, zeide hij, ze te verkrijgen; maar, i
Ii
E