HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 25

JPEG (Deze pagina), 669.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

23
hoorende bij een adres, voor eenige maanden door 4
de Heeren C. F. Quien, P. W. janssen, W. H. van
Leeuwen, A. C. Wertheim en Boissevain bij de
Staten­Generaal ingediend, wordt een vergelijking
gemaakt tusschen hetgeen in Nederland door de W
Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij en op
java door de Staatsspoorwegen aan vracht wordt
geheven. Daaruit blijkt (na verbetering eener kleine
H misstelling), dat voor suiker wordt betaald bij af-
_ standen van _2 34 tot 43 kilometers:
in Nederland 2.9 à 4.4 cents per 1000 kilogram I
op java 8.9 à 11.6 ,, ,, ,, ,,
Dus op java ongeveer twee en een half à drie gl
maal meer! Bij het vernemen hiervan zal misschien
menigeen denken: maar het spreekt immers van zelf,
,_ dat op java de spoorwegvrachten hooger moeten
,_ zijn! Hoe weinig dit van zelf spreekt, leert echter
‘ de volgende staat, dien men kan vinden in het
tijdschrift Zïze Siaázlvi (nommer van 21 Augustus l
j 1886). De opgaven zijn in pence per ton en per `
Engelschen mijl van 1.6 kilometer.
i Enge- Duitseh­ België. Neder- Bi~1:seh­ 1
. land. md. md. Indië. .
Graan ........ 1.54 1.13 0.79 0.96 0.85 A
Suiker ........ 1.12 1.32 1.- 0.96 0.85
Ruwe katoen .... 2.77 1.61 1.74 1.61 1.53
j Katoenen goederen 2.64 2.06 2.22 1.61 1.20 l
` Steenkolen ..... 0.51 0.51 0.36 0.48 0.64
Ijzer in staven. . . 1.06 0.78 0.50 0.69 0.85 i
j Behalve voor steenkolen en ijzer zijn al de spoor-
l
I
4
1