HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 21

JPEG (Deze pagina), 562.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

I
I
dat aar, waaruit blijkt hoeveel door een zevental onder-
nemingen (indien de vrije en de gedwongen aanplant
evenveel suiker per bouw hebben opgeleverd) in j
1885 voor elken picol aan cijns is betaald. I
P«»«~C~@ per §ilI?.,裏..PZZïi.I§ZI1_ Cil`Z§.ï‘”..ïï.‘§§°.i..X"” `
I. 49 picols f 1.94 f 0.50 ·
Il. 58 ,, ,, 2.17 ,, 0.42
N III. 79 ,, ,, 0.67 ,, 0.51
IV. Q2 ,, ,, 0.72 ,, 0.27
V. 98 ,, ,, 1.45 ,, 0.25
VI. 98 ,, ,, 2.08 ,, 0.25
VII. 125 ,, ,, 1.55 ,, 0.20
VVelke verschillen tusschen deze cijfers, zoowel
wat den Gouvernements-, als wat den vrijen aan-
plant betreft! Voor genen is het laagste cijfer
f 0.67, het hoogstef 2.17, voor dezen het laagste
20, het hoogste 50 cents per picol. Bij een prijs van I
f 7.50 is f 2.17 bijna 29 percent
.. ,, 0.67 ,, 9 ,,
j ,, 0.50 óä ,,
,, 0.20 2% ,,·
j van het bruto product.
I Een der grootste bezwaren tegen den cijns is ‘
I hierin gelegen, dat hij, wat den vrijen aanplant be­
I treft, met de uitkomsten der productie in het geheel ·
j geen rekening houdt, en wat den aanplant op gezag
j aangaat, slechts rekening houdt met productiecijfers
I van ongeveer twintig jaar geleden Voor onderne-
I
I