HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 19

JPEG (Deze pagina), 687.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

j W
, cultuur met één dertiende per jaar zullen deze cijfers l
J, thans eenige verandering hebben ondergaan. lk ‘
ie vermoed, dat in 1886 de gedwongen aanplant zal
.5 blijken te hebben opgeleverd: l
i over 17700 bouws à f 105.25 . . .f 1.862.925
_ de vrije: ,, 26060 ,, ,, ,, 25.- . . . ,, 651.500 i
Dus te zamen ruim f 2% millioen.
jv Is het noodig, hier iets bij te voegen? De cijns
i` wordt geheven om het Gouvernement schadeloos te
Q stellen hiervoor, dat het geen suiker meer krijgt tot
l den prijs van f 8 per picol. Terwijl ik deze woor-
den schriji is de prijs f 7.50 af 7.75. (Been fabri-
i kant op java, die thans niet met het grootste ge-
V noegen zijn suiker tot f 8 per picol aan het Grou- i
vernement zou leveren!
i ,,Een billijke cijns" moet den lande worden ver-
l zekerd": aldus de wet van 1870, en zij bedoelde
4 met die woorden: een billijke vergoeding voor het
- nadeel, dat het land zich oplegt, door geen levering
j van suiker meer te vergen tot den prijs van j' 8
per picol. Thans is dit nadeel in voordeel verkeerd.
j De staat mag zich gelukkig rekenen, geen suiker
«_ tot f 8 per picol te moeten koopen. Volgt hieruit ­
niet, dat overeenkomstig den geest en de strekking
l der wet van 1870 zou worden gehandeld, indien
, de druk van den cijns aanmerkelijk werd verlicht?
Zeker, de regeering kan zich plaatsen op het
, standpunt van het strenge recht. Zij kan zeggen
tot den fabrikant: wat gij betaalt, betaalt gij vrij-
willig, immers tengevolge van een overeenkomst, die
W l 2
i -.