HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 18

JPEG (Deze pagina), 653.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

16 i
deel van haar product aan het Gouvernement ge-
leverd, zoodat het Gouvernement geenerlei equivalent ,
van haar had te vorderen. De cijns-is alleen op­ f
gelegd aan de contractanten, maar aan hen, gelijk 8
de wet heeft voorgeschreven, ,,zoowel over het
,,product van den vrijen, als over dat van den ver- ,
,,plichten aanplant/`
Het bedrag van den cijns is aldus geregeld. Het V
is vastgesteld voor elke onderneming in het bij- ii
zonder, naar de gemiddelde productie van de jaren ,I
1864 tot en met 1870, de jaren der hoogste en I
laagste productie niet medegeteld, en naar dezen
maatstaf ;
f 2.-­ per picol voor de eerste 45 picols per bouw, V
,, 2.50 ,, ,, ,. ,, IS volgende,
,. 3.- ,, ,. ,. al het meerdere. i
Dit heeft betrekking op den gedwongen aanplant.
Voor de gronden, die de contractanten in vrije cul-
tuur bezigen, betalen zij aan het Gouvernement, ·
onafhankelijk van hetgeen zij aan de bevolking vol- ,
doen, f 25 per bouw.
Volgens de opgaven voorkomende in het laatste
Koloniaal Verslag bestonden de ondernemingen der «
suikercontractanten in 1884 uit 23508 bouws ge-
dwongen en 20251 bouws vrijen aanplant. Zij be- 1
taalden toen aan cijns: ,,
Over de 23508 bouws f2.473,.787, of gemiddeld .
f 105.22 per bouw. 4
Over de 20251 bouws f 506.275, of f25 per bouw.
Door de trapsgewijze inkrimping der gedwongen
. i