HomeEen woord over de Indische suikercrisisPagina 16

JPEG (Deze pagina), 708.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 23.19 MB

V i i
1 z
r l

l !
4 1
E ’ I.4
i . . 1
jaren later een wet op de suikercultuurzoutot stand f
Q komen, waren nog velen onderworpen aan de vroe-
gere bepalingen.
De toestand was toen aldus. Het Gouvernement
j kon rekenen op een levering van ruim één millioen i
picols, en de prijs, waarvoor het de suiker verkreeg,
was j'8 per pieol voor suiker van een bepaalde kleur. ,
Een zeer lage prijs voor die dagen, daar hij een
j winst verschafte van ruim f 5. Wil men de juiste
i cijfers kennen? Van 1864--70 zijn jaarlijks aan het
Gouvernement afgeleverd gemiddeld 1,049,570 picols,
die den lande wegens betaling aan de contractanten .,
4 en verdere uitgaven gekost hebben f 9.265, terwijl 1,
zij f 14.6;].5 per picol hebben opgebracht. De zuivere
, winst heeft derhalve in die zeven jaren f 5.3,8 per
picol of ruim f 5.600.000 per jaar bedragen. i
Op deze getallen: j`9.265 kostprijs, f 14.645 ver-
koopsprijs, moet thans nadruk vallen, want zij hebben
tot grondslag gediend, ten minste tot uitgangspunt, l
j bij -de bepaling van den cijns, ingevolge de wet
E van 21 juli 1870. Deze wet had de afschaffing van 4.
den gedwongen suikeraanplant binnen een tijdsbestek i
van ongeveer twintig jaren tot oogmerk. ,,Nieuwe
l, ,,invoering van de suikercultuur op hoog gezag," zoo
4 leest men in het eerste artikel, ,,heeft niet plaats. ‘
` ,,Waar zij bestaat, eindigt de beschikking over
i ,,gronden, door de inlandsche bevolking voor eigen
¥ ,,gebruik ontgonnen, met den aanplant van het jaar
Q ,,1890. Na den aanplant van het jaar 1878 wordt,
Q ,,behoudens de rechten bij het in werking treden
i
I .