HomeMijn advies aan den Minister van koloniën nader toegelichtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 438.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 10.28 MB

14 MIJN ADVIES AAN DEN MINISTER VAN KOLONIEN, ENZ.
l "en moet beschikken, de Regeering, die verantwoordelijk is
l "voor hetgeen zij doet en nalaat, beslisse, welke instruktiën
j "naar Indië zullen worden gezonden".
Mocht de Regeering na rijpe overweging in hare wijsheid V
i meenen het spoedig beëindigen van den oorlog te bevorderen
door op nieuw krachtig offensief op te treden, dan hoop ik,
hoezeer het mij moeilijk valt dit te verwachten, dat de uit-
komst haar in het gelijk moge stellen. l
dan Haag, 21 November 1876.
l FRANSEN VAN DE Purrn.
;

i
l

l i
?
‘ 5