HomeDe tweede expeditie tegen Atjeh: een bijdrage tot indische krijgsgeschiedenisPagina 71

JPEG (Deze pagina), 456.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 70.92 MB

DE TWEEDE EXPEDITIE TEGEN ATJIH. 69
‘ vijand ontzaglijke verliezen werden toegebracht, ofschoon ook aan
, onze zijde 16 gesneuvelden en 173 gewonden, waaronder 8 officieren,
gevallen waren.
z Alweder was de overwinning overal aan onze zijde gebleven.
; Aangezien de beschikbare ruimte niet toelaat deze büdrage tot de
ï Indische krügsgeschiedenis in den loopenden jaargang te vervolgen, hoop
ik het verhaal van de te Atjih voorgevallen gebeurtenissen later te her-
vatten.

P
1 (Overgedrukt uit De Tüdspiegel, 1877. )