HomeOver de eerste expeditie tegen AtjehPagina 22

JPEG (Deze pagina), 425.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 15.46 MB

(:*1- A _ ""’* 7)** - Y ,
.. gg ..
van liet leger, de kameraadseliap , het onderling vertrouwen , de
krijgstuelit daarniede gemoeid zijn.
Ik eindig, Generaal, om niet bitter te worden. Niet jegens u;
integendeel; gelieft dit antwoord te beschouwen als een bewijs
Vitll dBl`(à]SC1ll3lC jGg€l1S HW PBISOOII, VOOY l”lGl3 g€Z€Lg VZLH UW woord. ‘
’s Hage, 12 April 1875. P. G. Booiis.
I
1
r

j?.
r
_
'
I
E

i
l
á
Q
3
ä
te
· b l

l
l