HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 418.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

1
. i
l
4 #1*1
5 zouden hebben. Kleine naties behouden niet den dubbelen stan<laard
eene zekere onafhankelükheid; bestaat er crisis bij de goudnaties,
zoo vinden zij steun bij de zilvernaties en omgekeerd.
j v De stelling van LAVELEYE, dat overvloed van edel metaal een
7 voordeel is, vverd eclatant bewezen door de ontdekking van het goud
’ ' in Californië en Australië. Die massa goud gaf aan den handel
j en de ngverheid een stiinulus van eene magnitude, zooals de vvereld
die nooit gekend had.
lk hoop dat ingne practische bemerkingen in deze belangrijke
_ quaestie, en die gedeeltelijk tegen uwe opvatting gaan, u vvelkoin
A zullen zgn.
Ik toekeu niet hoogachting,
j UEd. Dw. Dimaar,
,Q LAMBERT VAN KAKERKEN.
l
l.
' 2