HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in Nederland