HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 465.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

Q _ ^` x , _ · _,,_,,__,,_
· · 4- 4r•« 4. "~··- .44-
.,4 _V,g 44, 4·­. N __ _ 4-444,;% Q
. `Q1 j K `­`¢` 4, ‘ 4 4 `?`*ï€?f:­ eye ~ 4 N"" ‘*V~~4j
4 / J V. 4. fi’wV­-vw
kg V 4;;4;_‘£­ 4» 4*, ;­;·’ ;4> ,§r?* " ‘ .-4 :4g"‘§:·¥·f;i;$ ·“& »z4;.x ·­ ; 4 , -- 4 v_
4 . 4 ­‘ 4V `** ‘ · V «;=·`;¥ï4."4ï« .4 ;;1 " *·§>= rm; -- . _ ‘~~ -«4-_
Q. rx g w`? * 1 4 4*-V - V . ‘ ·V` ¤~€:;=· 4 °4-4;1 " xáv F ·~‘ NJ «--· ;.<·-­ V V ·.= «V:4:;, 4. V
; ·4« gl T; .4<· «;.; Q` . ‘ ­ __ a "¥$ 4~ . ·4,· ,4_ ·4;á«·$»;r.Vx uxfrigq ·»4 gvfcïà ç4_ _.,:4 4·‘%¥':‘·­v1;V¢,44§, _";, _ ‘Y,«·á,_ - ’ 4
4 M .5,*,; 4 4 V4 4 V "4 ‘~ 5,*: ··V>’:‘qj;·L;;:;·4;;_4..5: m¥«V ·;;3§1·;¥äg· V4.&4;;;:;, ,;.e44·,»‘~.;4V,._ _ _
V , yn V. VVS 4_;‘g;»>?:$···_ 4;:;ï~;;g;­ f*"»V· = _v . V=ï=;g,g,»;g;[;,;·;;g;j 4 4 4
4 ,;_ V _4 ;V ·,,‘ çgggV_44.s.;ïgs-c;;;;_‘ 5:,;., ,;. V;_4· 4 _·>· gg __;V;·4, ...`. __ · ,_ 4. V _
^: f4 ­ ­ ik-lé#·~C¤ë€»i‘~*;?"'* 4.Vïa€:4­`¤’4èV*'ä‘»*«4‘.­4Y · 4 . 4 ‘ -•;
' ä" iïV;" "’ 4 ·· Y .??ïV’V*’V=:‘# ’F°=«4l ` ‘ ??ïï??,5‘ï4·‘"` V D`: -4 · `“‘~~.,__ L
­4 ­··­ .Vi-"2e4xé4:=J4;4~=:.. EN ‘V i41¢.­4·:4·~=:»§V · °·>:ïV4rèm.4.:-‘-i ‘V + 4
x ` ' .4~~ «4· · 4 -- ,> ·.~» n;1.m,»V4 » 4 :»« ·4; V· V .: =e·,4··~ ,.;:1 >· 4;·:;_.4 »y;·;.«- 4 .
.44 2 · ­· ­ *4%;‘ë=V<§§"ê‘£z‘=r·'·>4;«·¢e: = ~ E 4
_ 4‘ s ::5- V V = >;1"¥· 4 ·· €"=~;;,,<,»§i¥fa¤44'··":t4 çgïw 'Y‘ïä;Q4`4 ·' _ ·4 4
1 . V V _ ···» . _4_~.»rm¤,4,,; V ,_ _ 4. 4
=:·¥‘·j‘ · 4 ‘ ;V’$sV;, ‘ .4 ‘3:;".V+«_·%=»,4_ H~ _ . V , 4
, , 4 #4. M · · ­·=­ 4. i Vw- .._` = 4
1 4 Q ‘ et , _·‘ ‘,· V?+·‘· ï·x4 ‘
Y iw ` ;`­ V . V V ‘ 4 4 4=‘ VZV,
. . ë ¥~j_ ‘4 V y _ · · · hy
S 4 _ V ·' ­ 4 4 4V Y` =
-¥§¤I» ä »»£ï‘ï4£ï^ 444 • ­ . 4 4 ‘ · 1 _
E V" `;"I5 NJ V V 4 . N J'? /‘V ·4
in sl V=1V4Tg` VV; 4 . 4 , · . ‘* , - ~‘
is, .3 .4 V .4,,: V ` w . V . 4 =. , · 4 ‘· ‘:V·VV
.*:4 A_ x­ä;%,_Vg I-. , 4 , ‘ . · , · ·{,’·». _;`_,.,
. = ïV V V · 4 " n. 4 ' V ey? 44 e3§&4 V
» Vw % ig 4 ’ V · -­~:> «;;:‘.;V
‘¥`= V E? « V - . ' - ·· 4 4
pgr, 4 4 V - ‘ ~ _ ’ ‘·ev* ·
V · . _ 4 _4,44 ·
~· V‘#24 4 V- · ` · V V4
äee V ik . 4 4 ` ‘ V > ïë- 444= V
‘+à•· `3! ‘ ~ V V
24;, _ ; V _ · 4 ~ · V; -.,:4 V- ·=
I , 4 « j · , 44'; ~¤;:Q.;_ ­'
,;4 ; ¢ * ."_· ‘·,¤ ) , ,14*; _ ;64;.f{j
·L 4 "V V 4 V`亮ï5;ï>;,
`, V·7V Vk V ,,4 `e·'_A /);* 4QéQ
‘. ,·1.· p V .
52 44 3 ‘V_ V · _ ä·V‘·ï‘$çr.4;=‘
#4 4V 44 V ` 4 :~w44
‘ 4 ~~ :V·.·=4;+.- m
¤V‘á «· · 4- "wlïj; V;
. _ ’ J, ·‘2`
#4 4 V' rïïiê
e 4 -‘ ¢;¢;;aï4
4 ·.$.:‘
g
,;= " ‘ ·ï%2 V
. `gêjg
4_.£4ï,{
fsw
94
4 V 4 Vw
‘ ‘ fr?
x. l · V V4
[*£‘f,ä·qä
: - 4 F4-f;;Q_4f
‘ Tj jmxçä
4 M A Z rj;»..4Y`f,;:`
·i ‘ &·V . af
·
` A `
/4 V
44 , . ;’;V V
4 _ :,4
L " -- 'nïï
` E V T Aä
' 4 Er,
» :'·V
• 4 k C;
V jv:


’ ’4'
V L

44 ·«
4 _ 4 ­ (
V V 1
»V I 4 J T ­
V V = ‘ 4·;äë¥
§, VA; ,_ V ­;-£~:’"
LV. {ï4aV__ 4 · _ :3;;% 44
, `,2•*=;4;g;, V ·_ . ‘ 4Q;Iï:{‘,g
. ·_ 4 -%;.4 ; gi
??{i'V 4 ·;i:5‘.¤··‘त·:·«-;, _, , F ’ ïgïa I'-
V ` ` "‘V"*""·ï~è=4.s4 V - T ‘4 ’ .,. .· .~ï ë'
' 44l.; ‘-ï‘" 4 ,. 44 ‘ 4=çi4- W? 4I V
._ ` " ’V V 44 j »;4 4;. 4,4,
’ · · r =;.·; :· t ~· =. "; 4?‘·:· V
V~·*'···­>4‘i4‘·:; ­·.. » · ­ 4 4 i . ·‘.‘ :·‘e,
""" ”äV«4 44 _ 4, 4 ` ·’ï*V* ,·;
4 ~* Z. · », eg 4 ~` V ~P'
4 " ‘ ’· ­ 44I.;;4;«;.·`4­"V " .1 Q .4‘~· ·f~¥~“”» 4 `
4 ~1ü'P’là‘¤{*(?_,tL_§_sï:.:V“`:” (
` _f V r·£­ f