HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 68

JPEG (Deze pagina), 725.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

. 64
In ,, the Journal of Gaslighting" vol. 19 n°. 465, dd. 2 Augustus
1870 wordt het verslag medegedeeld van de Staatscommissie
belast om haar oordeel uit te brengen over de werking der wet
l betreffende de maten en gewigten, alsmede over de wet be-
T treffende het toezigt op de gasmeters, ,, the inspeetion of Gas-
Meters, under the sale of Gas Act 1859, 22 en 23 Vict. c., 66,"
welke commissie in het leven was geroepen wegens de menigvul­
dige klagten voortdurend tegen de wet uitgebragt, reeds sedert
het oogenblik waarop zij in werking trad. De redactie van ,, the
Journal of Gaslighting" geeft op bladz. 575 en 576 een verslag A
van het wetgevend onderzoek en deelt mede dat de commissie
de bestaande wet ten eenenmale afkeurt. ,, It will be seen that
,, the commissioners express the strongest dissatisfaetion with
,, the present state of affairs."
Op bladz. 589 en 590 wordt het geheele verslag van de
commissie over de wettelijke regeling van den ük op de gas-
mcters medegedeeld, en daarin vinden wij als voorstel van de
commissie:
,, That in tl1e comparison and verification of gasmeters, the
,, verification of their indices or registering apparatus, according
,, to the official instructions of the Board of Trade be included.
,, That every gasmeter so compared and verified be marked
,, with the number of lights it is constructed to supply, each
,, light being eomputed to consume 5 cubie feet (140 kubieke
,, decimeters) of gas pe1· hour, with a pressure equal to a column
,, of water 0.5 inch (1 centimeter) high.
' ,, That the fees for testing gasmeters be regulated in pursuance
,, of a scale to be notified from time by the Board of Trade,
,, according to the number of lights which each meteris constructed
,, to supply.
,, That the fees for the separate testing of the indices of
,,gasmeters be also regulated by the Board of Trade. "
i
ä