HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 57

JPEG (Deze pagina), 294.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

53
te nemen. Met een beperkt aantal ijkkantoren dient de gele-
genheid te bestaan om de meters op de fabriek zelve te √ľken,
wil de ijk spoedig en geleidelijk in algemeene toepassing kun-
nen komen.
Anr. 13--15.
· Geene bemerkingen.
1

1